English français Deutsch русский español português العربية Türk Tiếng Mã lai Tailandés
Kategoriler
Kategoriler
ZF25 Çekim ve istasyonu alma filtresi çubuk

ZF25 esas olarak filtre çubuklar için yüksek hızlı sigara makinesi otomatik olarak aktarmak için kul

Depolama ve aktarma sistemi ZF12B Sigara

Cigarttes yapım makine makine otomatik olarak ambalaj sigara ile sigarayı aktarmak için kullanılır.

YF611 Karton saklama ve sistem aktarma

Bu sigara paketleme makinesi ve dava paketleme makinası ile bağlantı için uzak mesafe aramalar için

Sigara paketleme makinesi depolama ve taşıma satırı

Çin, büyük kapasiteli yüksek hızlı makinesi ve packer rezervuar bağlama için kullanılan geliştirildi

Uluslararası Partnerler
tobacco SIPPR shinerinc thaitobacco.or rgbhologram